Villa Åhus

Detta gathus i centrala Åhus ska vi göra en totalrenovering på invändigt. Utvändigt säger reglerna att det ska bevaras som det är eller bytas ut till likvärdiga produkter.
Nu har vi kommit igång med rivningsarbetet invändigt. Vi kommer riva en del bärande väggar, så dom stämpas upp under tiden vi väntar på stålbalkar och stålstolpar.
Nu är alla förstärkningar på plats. I hörnan ut mot Missionsgatan har vi tagit det säkra före det osäkra och förstärk med extra järn på en gammal sättning i tegelfasaden. Troligtvis onödig, men nu när vi har chansen innan återuppbyggnad, så är det lika bra att förstärka upp.
På vindsplan har vi nu förstärkt upp de gamla takstolarna och därefter flyttat ut stödben och höjt takbalkar. Riktning av golv pågår.
På nedre plan pågår upp-regling av nya ytter- och inner-väggar. Vi rev även väggen mellan kommande tvättstuga och badrum, så här klurar vi på ny planlösning.
Helt nytt avlopp och nytt vatten in i huset från gatan. Inte helt nödvändigt, men säkert för framtiden.
Två nya takfönster för bättre ljusflöde på vindsplan.
På vindsplan har vi lagt ny golvspån på golvet, riktat upp yttertak, reglat upp nya ytterväggar, nya innerväggar, isolerat yttertak och yttervägg, ljudisolerat innerväggar. All el är ny. Därefter har plyfaskivor och gips monterats, så nu är målaren igång och spacklar.
Close Menu